Czym jest ubezpieczenie Errors & Omissions?

Wykonywanie działalności gospodarczej wymaga nie lada skrupulatności. Dotyczy to w szczególności firm, które oferują wysoce specjalistyczne usługi. Z drugiej zaś strony, błędy zdarzają się każdemu, nawet najbardziej doświadczonemu przedsiębiorcy czy pracownikowi. Niestety niekiedy mogą one okazać się niezwykle kosztowne. Z tego względu warto pomyśleć o polisie E&O.

Ubezpieczenie Errors & Omissions, tłumacząc z języka angielskiego, zabezpiecza tzw. błędy i przeoczenia przedsiębiorcy. To inaczej polisa odpowiedzialności cywilnej zawodowej. Chroni przed potencjalnymi roszczeniami wychodzącymi od niezadowolonych klientów, powstałymi w wyniku zaniedbań firmy. Obejmuje także odszkodowania przyznane poszkodowanemu na mocy podstępowania cywilnego.

Czym różni się ubezpieczenie E&O od OC?

Ubezpieczenie OC dotyczy wyłącznie odpowiedzialności cywilnej ogólnej. W zakres jego ochrony wchodzą szkody osobowe i rzeczowe na osobach trzecich, jednak nie na kontrahentach. Można więc stwierdzić, że jest podstawowym zabezpieczeniem dla każdej firmy.

Polisa E&O jest zaś specjalistycznym ubezpieczeniem zawodowym, obejmującym wszelkie nieprawidłowości skutkujące niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

Taka polisa chroni przed zaniedbaniami zawodowymi popełnianymi przez wszelkie podmioty firmy – pracowników, zleceniobiorców itd. Oferujemy zarówno E&O, jak i ubezpieczenie konkursów, filmów, eventów, dzieł sztuki i wiele więcej. Zapraszamy do kontaktu w celu sporządzenia indywidualnie dopasowanej oferty.

Zapraszamy do biura

MAKonLine Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Obrońców 27 lok. 2
03-933 Warszawa

NIP 118-210-11-37
REGON 147391009
KRS 0000521637

Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałki do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Prosimy o kontakt mailowy