Ubezpieczenie wystaw dzieł sztuki

Okres, w którym dzieła sztuki są eksponowane w danej instytucji kultury, to tylko jeden z wielu momentów, kiedy może dojść do ich trwałego lub częściowego uszkodzenia. W czasie ekspozycji bardzo często dochodzi jednak do aktów wandalizmu, ale również do powstawania zupełnie przypadkowych, niecelowych zniszczeń. Niekiedy takie wypadki zdarzają się obserwatorom lub pracownikom instytucji.

Zniszczenia mogą powstać również w czasie przechowywania dzieł sztuki. Sytuacje losowe, takie jak np. pożar, zalanie czy zawalenie się budynku, wbrew pozorom nie są jednostkowe. Niewątpliwie znacznie częściej zdarzają się jednak kradzieże. Należy mieć na uwadze, że włamanie nie musi oznaczać jedynie przywłaszczenia dzieła sztuki, ale także jego zniszczenie w toku rabunku innych przedmiotów.

Największym ryzykiem obarczony jest jednak transport. Mowa tu o przewozie zarówno z, jak i do miejsca docelowego. Nie jest przecież tajemnicą, że wypadki i kolizje zdarzają się na drogach każdego dnia. W ich wyniku uszkodzeniom ulegają nie tylko pojazdy, ale i przewożone w nich przedmioty.

Wreszcie należy wspomnieć o szkodach powstających w toku pakowania dzieła do transportu. Niektóre wytwory artystyczne są szczególnie wyczulone na czynniki zewnętrze i łatwo ulegają zniszczeniom. Wystarczy chwila nieuwagi, aby uszkodzić delikatny obiekt. Dotyczy to w szczególności wiekowych obrazów i rzeźb.

Ubezpieczenie dzieł sztuki pozwala skutecznie uchronić się przed negatywnymi skutkami finansowymi w razie powstania szkód na wytworach artystycznych. Polisa to jedyna metoda na uniknięcie wysokich kosztów powiązanych ze zniszczeniem cennego dzieła.

Zapraszamy do biura

MAKonLine Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Obrońców 27 lok. 2
03-933 Warszawa

NIP 118-210-11-37
REGON 147391009
KRS 0000521637

Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałki do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Prosimy o kontakt mailowy