Inne ryzyka

Posiadamy bardzo szeroką wiedzę o pełnym wachlarzu ubezpieczeń.

Dla potrzeb naszych klientów negocjujemy najlepsze warunki ubezpieczenia zarówno w zakresie ubezpieczenia majątkowego, jak też Odpowiedzialności Cywilnej.

Posiadamy duże doświadczenie w zawieraniu ubezpieczeń w szczególności:

  • Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu (D&O), które plasujemy w lokalnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych, ale również mamy dostęp do ofert z rynku londyńskiego
  • Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej dla wszelkiego rodzaju wykonywanych zawodów, w szczególności zaś tych związanych z branżą entertainment.
  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zarówno w formie grupowej jak też indywidualnej
  • Kosztów Leczenia zagranicą i NNW krótkoterminowych
  • Kosztów Leczenia dla obcokrajowców w Polsce
  • Majątku firm – sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie i innych, których nasz Klient potrzebuje
  • Ryzyk Politycznych – oferta zawiera takie zakresy jak: ryzyko terroryzmu, groźba terroryzmu, wojna, strajki, zamieszki

Ubezpieczamy także majątek indywidualnych klientów.

Zapraszamy do biura

MAKonLine Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Obrońców 27 lok. 2
03-933 Warszawa

NIP 118-210-11-37
REGON 147391009
KRS 0000521637

Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałki do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

w trakcie zmian
prosimy o kontakt mailowy