Inne ryzyka

inna-rozrywka

Mamy bogate doświadczenie w aranżowaniu następujących ubezpieczeń:

  • Roczne polisy majątkowe, OC i Cargo dla firmy
  • Polisy Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu (D&O) – mamy możliwość kwotowania zarówno w lokalnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych, jak i na rynku londyńskim,
  • Polisy Kosztów Leczenia za granicą i NNW krótkoterminowych,
  • Polisy Kosztów Leczenia dla obcokrajowców w Polsce,
  • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zarówno – w formie grupowej, jak i indywidualnej.

Zapraszamy do biura

MAKonLine Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Obrońców 27 lok. 2
03-933 Warszawa

NIP 118-210-11-37
REGON 147391009
KRS 0000521637

Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałki do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

Prosimy o kontakt mailowy