Filmy

Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Produkcji Filmowej można zawrzeć on-line.

Policz składkę do budżetu bez rejestracji

Zarejestruj się, aby ubezpieczyć produkcję on-line

ZAKRES UBEZPIECZENIA/LIMIT

 • Ubezpieczenie niepojawienia się kluczowych osób na planie filmowym (Cast Non-Appearance)do wartości budżetu
 • Nośnik – negatyw – cyfra koszty dodatkowe liczone procentowo od budżetu
 • Sprzęt filmowy
  od 25.000 do 400.000 Euro
 • Odpowiedzialność Cywilna
  od 1.250.000 do 2.500.000 Euro
 • Mienie powierzone
  od 7.500 do 150.000 Euro
 • Odpowiedzialność Cywilna najemcy
  od 125.000 2.500.000 Euro
 • Odpowiedzialność Cywilna Pracodawcy (wkrótce w ofercie)
  500.000 Euro
 • Dekoracje, rekwizyty
  od 10.000 do 200.000 Euro
 • Wyposażenie biura produkcyjnego
  od 3.750 do 30.000 Euro
 • Pojazdy specjalne grające rolę
  od 10.000 do 200.000 Euro
 • Gotówka
  od 1.000 do 20.000 Euro
 • Bagaż
  od 1.000 do 20.000 Euro

UDZIAŁY WŁASNE ORAZ LIMITY można modyfikować on-line za pomocą trybików znajdujących się przy każdej gwarancji.

Do przygotowania oferty będą potrzebne:

 • Budżet produkcji
 • Typ nośnika jeżeli inny niż cyfrowy
 • Liczba osób ubezpieczonych od Ryzyka Niepojawienia się/ Cast non-appearance
 • Liczba dni zdjęciowych
 • Informacja czy będą zdjęcia nietypowe, niebezpieczne, kaskaderzy, użycie drona

PRODUKCJE NISKOBUDŻETOWE: OC+SPRZĘT

Do produkcji niskobudżetowych proponujemy polisy krótkoterminowe na ubezpieczenie OC z limitem do wyboru oraz ubezpieczenie sprzętu filmowego.

Dane potrzebne do zawarcia polisy

 • Pełne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON
 • Daty dni zdjęciowych
 • Liczba osób na planie
 • Wykaz sprzętu

NNW I KL DLA UCZESTNIKÓW PLANU FILMOWEGO

Do każdego z pakietów dobieramy odpowiednie ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników planu filmowego. Ubezpieczamy również produkcje zagraniczne, gdzie do ubezpieczenia włączamy koszty leczenia za granicą.

Dane potrzebne do zawarcia polisy

 • Pełne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON
 • Daty dni zdjęciowych
 • Liczba osób na planie
 • Zakres terytorialny

ERRORS & OMISSIONS (E&O)

Ubezpieczenie przydatne już na etapie dystrybucji filmu, które zapewnia ochronę producenta w przypadku nieumyślnego wykorzystania w filmie czyjegoś wizerunku bądź muzyki, tekstu itp. bez uprzedniego uregulowania kwestii związanych z prawami autorskimi, co może skutkować roszczeniem ze strony poszkodowanego.

Proponujemy polisy z rynku londyńskiego. Do oferty potrzebujemy wypełnionego wniosku.

UBEZPIECZENIE RYZYK POLITYCZNYCH

PAKIET FILMOWY zawiera ryzyko terroryzmu wyłącznie w miejscu odbywania się imprezy i w jej bliskim otoczeniu. Aby rozszerzyć ten zakres terytorialnie lub też włączyć ryzyko wojny i inne ryzyka polityczne należy zwrócić się do nas o ofertę na takie rozszerzenie.

Zapraszamy do biura

MAKonLine Ubezpieczenia Sp. z o.o.
ul. Obrońców 27 lok. 2
03-933 Warszawa

NIP 118-210-11-37
REGON 147391009
KRS 0000521637

Jesteśmy dla Ciebie dostępni od poniedziałki do piątku w godzinach 9:00 - 17:00.

w trakcie zmian
prosimy o kontakt mailowy