Inne ryzyka

Inne ryzyka

Posiadamy bardzo szeroką wiedzę o pełnym wachlarzu ubezpieczeń.

Dla potrzeb naszych klientów negocjujemy najlepsze warunki ubezpieczenia zarówno w zakresie ubezpieczenia majątkowego, jak też Odpowiedzialności Cywilnej.

Posiadamy duże doświadczenie w zawieraniu ubezpieczeń w szczególności:

Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu (D&O), które plasujemy w lokalnych Towarzystwach Ubezpieczeniowych, ale również mamy dostęp do ofert z rynku londyńskiego

Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej dla wszelkiego rodzaju wykonywanych zawodów, w szczególności zaś tych związanych z branżą entertainment

Następstw Nieszczęśliwych Wypadków zarówno w formie grupowej jak też indywidualnej

Kosztów Leczenia zagranicą i NNW krótkoterminowych

Kosztów Leczenia dla obcokrajowców w Polsce

Majątku firm – sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie i innych, których nasz Klient potrzebuje

Ryzyk Politycznych – oferta zawiera takie zakresy jak: ryzyko terroryzmu, groźba terroryzmu, wojna, strajki, zamieszki

Ubezpieczamy także majątek indywidualnych klientów.

 

JEŚLI MASZ PYTANIE WYŚLIJ WIADOMOŚĆ