Filmy

PAKIET FILMOWY

Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk Produkcji Filmowej można zawrzeć on-line.

POLICZ SKŁADKĘ DO BUDŻETU BEZ REJESTRACJI 

ZAREJESTRUJ SIĘ, ABY UBEZPIECZYĆ PRODUKCJĘ ON-LINE

ZAKRESY UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA / LIMIT

Ubezpieczenie niepojawienia się kluczowych osób na planie filmowym (Cast Non-Appearance) / do wartości budżetu

Nośnik – negatyw – cyfra / koszty dodatkowe liczone procentowo od budżetu

Sprzęt filmowy / od 25.000 do 400.000 Euro

Odpowiedzialność Cywilna / od 1.250.000 do 2.500.000 Euro

Mienie powierzone / od 7.500 do 150.000 Euro

Odpowiedzialność Cywilna najemcy / od 125.000 2.500.000 Euro

Odpowiedzialność Cywilna Pracodawcy (wkrótce w ofercie) /500.000 Euro

Dekoracje, rekwizyty / od 10.000 do 200.000 Euro

Wyposażenie biura produkcyjnego / od 3.750 do 30.000 Euro

Pojazdy specjalne grające rolę / od 10.000 do 200.000 Euro

Gotówka / od 1.000 do 20.000 Euro

Bagaż / od 1.000 do 20.000 Euro

UDZIAŁY WŁASNE ORAZ LIMITY można modyfikować on-line za pomocą trybików znajdujących się przy każdej gwarancji.

DANE POTRZEBNE DO STWORZENIA OFERTY:

– Budżet produkcji – Typ nośnika jeżeli inny niż cyfrowy – Liczba osób ubezpieczonych od Ryzyka Niepojawienia się/ Cast non-appearance – Liczba dni zdjęciowych – Informacja czy będą zdjęcia nietypowe, niebezpieczne, kaskaderzy, użycie drona

 


PRODUKCJE NISKOBUDŻETOWE : OC + SPRZĘT

Do produkcji niskobudżetowych proponujemy polisy krótkoterminowe na ubezpieczenie OC z limitem do wyboru oraz ubezpieczenie sprzętu filmowego.

DANE POTRZEBNE DO ZAWARCIA POLISY:

– Pełne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON – Daty dni zdjęciowych – Liczba osób na planie – Wykaz sprzętu


NNW i KL DLA UCZESTNIKÓW PLANU FILMOWEGO

Do każdego z pakietów dobieramy odpowiednie ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników planu filmowego. Ubezpieczamy również produkcje zagraniczne, gdzie do ubezpieczenia włączamy koszty leczenia za granicą.

DANE POTRZEBNE DO ZAWARCIA POLISY:

– Pełne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON – Daty dni zdjęciowych – Liczba osób na planie – Zakres terytorialny


ERRORS & OMISSIONS (E&O)

Ubezpieczenie przydatne już na etapie dystrybucji filmu, które zapewnia ochronę producenta w przypadku nieumyślnego wykorzystania w filmie czyjegoś wizerunku bądź muzyki, tekstu itp. bez uprzedniego uregulowania kwestii związanych z prawami autorskimi, co może skutkować roszczeniem ze strony poszkodowanego.

Proponujemy polisy z rynku londyńskiego. Do oferty potrzebujemy wypełnionego wniosku.


RYZYKA POLITYCZNE

PAKIET FILMOWY zawiera ryzyko terroryzmu wyłącznie w miejscu odbywania się planu filmowego. Aby rozszerzyć ten zakres terytorialnie lub też włączyć ryzyko wojny i inne ryzyka polityczne należy zwrócić się do nas o ofertę na takie rozszerzenie.


JEŚLI MASZ PYTANIE WYŚLIJ WIADOMOŚĆ