Eventy

UBEZPIECZENIA DLA IMPREZ

W zależności od potrzeb Organizatora możemy zaproponować następujące rozwiązania:

Podstawowe ryzyko: OC ORGANIZATORA IMPREZY obowiązkowe (wynikające z rozporządzenia Min. Finansów) lub dobrowolne.
Oferujemy: polisy lokalnych Ubezpieczycieli lub w PAKIECIE EVENTOWYM jak niżej.


PAKIET EVENTOWY

Uszyty na miarę Program ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Organizacji Imprez- produkt ubezpieczeniowy przygotowany przez agencję underwritingową CIRCLES GROUP zawiera poniższe zakresy:

ZAKRES UBEZPIECZENIA / LIMITY

OC organizatora imprezy  / 1.250.000 Euro*
Mienie powierzone / 75.000 Euro*
OC najemcy (budynki, ogrody, parki) / 1.250.000 Euro*

Odwołanie imprezy z powodu:

– Zaburzeń pogody/ Inclement Weather / do wartości budżetu
– Niepojawienia się “Gwiazdy”/ Cast Non-Appearance/ do pełnej wartości budżetu

– Decyzji administracyjnej, przyczyn niezależnych od organizatora/ Cancellation
przed imprezą / do pełnej wartości budżetu
w trakcie imprezy / do pełnej wartości budżetu

Koszty dodatkowe / do 20% wartości budżetu

Dekoracja, zmiana dekoracji / do 20% wartości budżetu

Sprzęt, akcesoria, wyposażenie / do 20% wartości budżetu

Wyposażenie biura produkcyjnego /od 2.000 do 40.000 Euro

Instrumenty muzyczne / od 2.500 do 50.000 Euro

Namioty /od 2.500 do 50.000 Euro

Kasa / od 2.500 do 50.000 Euro

POLICZ SKŁADKĘ DLA DOWOLNEJ IMPREZY

* limity dla OC mogą być wyższe


JAKIE IMPREZY UBEZPIECZAMY?

– Koncerty

– Imprezy promocyjne

– Imprezy firmowe

– Imprezy sportowe

– Imprezy prywatne (śluby, chrzciny, itp)

– Zawody sportowe

– Targi, wystawy

– Seminaria, kongresy

– Loterie, konkursy, zdrapki


JAKIE RYZYKA SPECJALNE UBEZPIECZAMY?

– Ryzyko pogody “Złe warunki pogodowe”/ Inclement Weather
– Ryzyko odwołania/ Cancellation
– Ryzyko niepojawienia się “Gwiazdy”/ Cast Non Appearance
– Ryzyko przerw w transmisji telewizyjnej
– Ryzyko zniesławienia kluczowych osób
… oraz inne na każde życzenie Klienta.


CZEGO POTRZEBUJEMY DO SPORZĄDZENIA OFERTY W PAKIECIE EVENTOWYM?

– Rodzaj imprezy (koncert, impreza firmowa, konkurs, promocja produktu itp)
– Budżet netto imprezy (koszty organizacji)
– Liczba uczestników
– Czas trwania imprezy
– Krótki opis (co się będzie działo? czy impreza odbywa się na zewnątrz?)
– Czy są osoby kluczowe na imprezie? Ile osób kluczowych?


CZEGO POTRZEBUJEMY DO SPORZĄDZENIA OFERTY W ZAKRESIE PODSTAWOWYM OC ORGANIZATORA IMPREZY?

– Pełne dane firmy wraz z NIP i REGON
– Opis miejsca, czasu i harmonogram imprezy, liczba uczestników
– Wymagany zakres ubezpieczenia (np. podyktowany warunkami umów)


UBEZPIECZENIE RYZYK POLITYCZNYCH

PAKIET EVENTOWY zawiera ryzyko terroryzmu wyłącznie w miejscu odbywania się imprezy i w jej bliskim otoczeniu. Aby rozszerzyć ten zakres terytorialnie lub też włączyć ryzyko wojny i inne ryzyka polityczne należy zwrócić się do nas o ofertę na takie rozszerzenie.


UBEZPIECZENIE NNW ORAZ KOSZTÓW LECZENIA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ ORAZ EKIPY

Oferujemy ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników imprez i ekipy organizatora. Ubezpieczamy również służbowe wyjazdy, gdzie do ubezpieczenia włączamy koszty leczenia zagranicą, bagaż i OC w życiu prywatnym.

DANE POTRZEBNE DO ZAWARCIA POLISY:

– Pełne dane firmy: nazwa, adres, NIP, REGON
– Daty wyjazdu/imprezy
– Liczba osób do ubezpieczenia
– Zakres terytorialny


JEŚLI MASZ PYTANIE WYŚLIJ WIADOMOŚĆ